ismartgate tillåter inte att dörren hålls öppen, men du kan ändå definiera den tid då anslutningen är stängd. Det innebär att du definierar den tid då tryckknappen skulle tryckas in.

Vänligen följ instruktionerna nedan:

  1. Öppna din ismartgate-app.
  2. Få åtkomst till konfigurationen av din ismartgate-enhet
  1. Välj alternativet Dörrar.
  1. Välj alternativet Avancerat
  1. Välj sedan den tid (i sekunder) som du vill att anslutningen ska stängas (tryckknappen ska tryckas in)