Obs: För att kunna ställa in din kamera måste du aktivera videotillägget tidigare. Instruktioner om hur du aktiverar ett videoplugin finns i här.
STEG 1: Ställ in din kamera i "Public Mode". Se detta länk.
STEG 2: Kopiera din offentliga URL för DROPCAM / NESTCAM hit för att konvertera den till en giltig URL för Gogogate2-systemet (lösenordsskyddet är inte tillåtet under denna process).

STEG 3: Kopiera den "konverterade" URL:en i ditt Gogogate2-system. För detta, vänligen öppna Gogogate2-appen. Gå till REDIGERA -> KONFIGURERA ENHET -> VIDEO -> DROPCAM / NESTCAM och klistra in webbadressen i motsvarande fält (se bilden nedan).

Tryck slutligen på UPDATE-knappen för att spara den nya inställningen.