A) Om du använder en trådbunden sensor GGG2-WDS:

  • Öppna appen GGG2 REDIGERA -> KONFIGURERA ENHET -> DÖRRAR.
  • Om sensorn är installerad i dörr 1, använd kablar från plintarna #7 och #8.
  • Om sensorn är installerad i dörr 2, använd kablar från plintarna #7 och #9.
  • Om sensorn är installerad i dörr 3, använd kablar från plintarna #7 och #10.

Kontrollera ALLTID att du har valt rätt sensortyp: TRÅDBUNDEN (GGG2-WDS)

B) Om du använder en trådlös sensor GGG2-TWS:

  • Ändra sensorns position enligt bilden för att se om Gogogate2 blinkar snabbt. Om den gör det men statusen på dörren inte ändras är det troligen ID:t i etiketten som är fel, kontakta oss på support@gogogate.com.
  • Om sensorn vid positionsändring inte får Gogogate2 att blinka snabbare, så är det troligen sensorn som är defekt, vänligen kontakta oss.
  • Kontrollera att det inte är batteriet i sensorn som är problemet.
  • Öppna appen GGG2 REDIGERA -> KONFIGURERA ENHET -> DÖRRAR.

Se ALLTID till att du har valt (a) rätt sensortyp: WIRELESS (GGG2-TWS) och (b) att du har introducerat sensorns 4-siffriga ID.

VIKTIGT: Se till att placera sensorn så att sidopilarna pekar mot garagetaket. När dörren är öppen måste sensorn vara i helt horisontellt läge