ismartgate kräver ingen ytterligare hårdvara, programvara eller abonnemangsavgift för att anslutas till ditt smarta hem.