Aperto 550L Instruktionsbok

Instruction Manual for Aperto 550L opener

Click on the link below to download the instruction manual of Aperto 550L

Download Aperto 550L Manual

The Aperto 550L opener is compatible with the ismartgate accessory, en Wi-Fi-aktiverad smart enhet som förbättrar driften av garageportar och grindar.

ismartgate smarta garageportöppnare jämförelse: pro, lite & mini. Kompatibel med Apple HomeKit, Alexa, Google Assistant, SmartThings, IFTTT

Vad kan ismartgate garageportöppnare göra?

  • Använd din smartphone för att fjärrstyra din garageport eller grind via Wi-Fi eller över Internet.
  • Styr din garageport eller grind med video i realtid.
  • Kontrollera om din garageport eller grind är öppen eller stängd.
  • Använd Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT eller Samsung SmartThings för att styra garageporten eller grinden.
  • Kontrollera vem som öppnade eller stängde garageporten eller grinden.
  • Använd din Apple Watch och Siri Shortcuts för att manövrera garageporten eller grinden.
  • Fjärrhantera åtkomst till din garageport eller grind efter användare, tid, dörr och även efter plats.
  • Öppna garageporten eller grinden automatiskt när du kommer till ditt hem (geofencing).
  • Schemalägg när garageporten eller grinden ska öppnas och stängas automatiskt.

Jämför ismartgate öppnare

Dörrar med stöd113
Fjärråtkomst och varningar om dörrstatus
Apple HomeKit
Google Assistent
Samsung SmartThings
IFTTT
Amazon Alexa*
Kompatibilitet med trådlösa sensorer
Kompatibilitet med trådbunden sensor
Användarhantering
Integration av video
Visuellt akustiskt larm
Öppna och stäng anpassad musik
Wi-Fi-kompatibilitet (2,4 GHz)
Ethernet-kompatibilitet
Tillgång till webbläsare
*ismartgate MINI: Användarhantering och händelseaviseringar kommer att finnas tillgängliga i en framtida uppdatering.

Kopplingsscheman för anslutning av ismartgate till din garage- eller portöppnare.

Kontrollera Instruktioner för kabeldragning för installation av ismartgates smarta öppnare till din garageportsöppnare. ismartgate är kompatibel med alla märken av garageportöppnare, inklusive Chamberlain-, Craftsman- och Liftsmaster-öppnare.

Om din garageportsöppnare inte finns med på listan kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på support@ismartgate.com som anger din operatörs märke och modell.

1. Välj tillverkare:

2. Välj modell:

KÖP NU