ismartgate är kompatibel med anslutning via Ethernet med hjälp av en adapter. Här is an example of an adapter that would work.

Det skulle vara nödvändigt att ansluta Ethernet-adaptern till USB-porten på ismartgate:

Det finns två sätt att ansluta ismartgate via Ethernet:

  • Ett alternativ är att konfigurera normalt via Wi-Fi, och när enheten är fullt konfigurerad med alla dörrar och motsvarande sensorer ansluter du USB till Ethernet-adaptern. Gå till Setup med knapparna nedan:
Android-inställning
Installation i Windows
Inställning av iPhone
  • Det andra alternativet är att ansluta Ethernet-adaptern och följa anvisningarna nedan:
Android-inställning
Inställning av iPhone