ismartgate tillader ikke, at døren holdes åben, men du kan alligevel definere, hvornår forbindelsen skal være lukket. Det betyder, at du definerer det tidspunkt, hvor der skal trykkes på trykknappen.

Følg venligst instruktionerne nedenfor:

  1. Åbn din ismartgate-app.
  2. Få adgang til konfigurationen af din ismartgate-enhed
  1. Vælg indstillingen Døre.
  1. Vælg indstillingen Avanceret
  1. Vælg derefter den tid (i sekunder), du ønsker, at forbindelsen skal lukkes (tryk på knappen).