A) Hvis du bruger en kablet GGG2-WDS-sensor:

  • Åbn GGG2-appen REDIGER -> KONFIGURER ENHED -> DØRE.
  • Hvis sensoren er installeret i dør 1, skal du bruge kabler fra klemme #7 og #8.
  • Hvis sensoren er installeret i dør 2, skal du bruge kabler fra klemme #7 og #9.
  • Hvis sensoren er installeret i dør 3, skal du bruge kabler fra klemme #7 og #10.

Sørg ALTID for, at du har valgt den rigtige sensortype: KABLET (GGG2-WDS)

B) Hvis du bruger en trådløs GGG2-TWS-sensor:

  • Skift sensorens position som vist for at se, om Gogogate2 blinker hurtigt. Hvis den gør det, men status på døren ikke ændrer sig, er det sandsynligvis ID'et på etiketten, der er forkert, så kontakt os på support@gogogate.com.
  • Hvis sensoren ikke får Gogogate2 til at blinke hurtigere, når den skifter position, er det sandsynligvis sensoren, der er defekt, så kontakt os.
  • Tjek venligst, om det ikke er sensorens batteri, der er problemet.
  • Åbn GGG2-appen REDIGER -> KONFIGURER ENHED -> DØRE.

Sørg ALTID for, at du har valgt (a) den rigtige sensortype: WIRELESS (GGG2-TWS) og (b) at du har indført sensorens 4-cifrede ID.

VIGTIGT: Sørg for at placere sensoren med sidepilene pegende mod loftet i garagen. Når døren er åben, skal sensoren være i helt vandret position.