Δυστυχώς, οι αισθητήρες δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν έχετε συσκευή ismartgate.